==> Bóng cứu hỏa tự động Elide Fire (Thái Lan)- Giải pháp phòng và chữa cháy hiệu quả cho gia đình/chung cư/căn hộ. Bóng có khả năng dập được 4 loại đám cháy : Đám cháy A: chất rắn như gỗ, giấy, nhựa,… Đám cháy loại B: Đám cháy chất lỏng như xăng, dầu mỏ… […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Giải tán

Hotline: 08 99752868 - 0868 873 741 - Email: Huongnguyen.hse@gmail.com